toggle menu
toggle menu

Polskie wsparcie dla trumniarzy

 

Gorzowska Fabryka Maszyn GOMA Sp. z o. o. znalazła niszę na rynku, którą są specjalistyczne maszyny do produkcji trumien.

Produkcja trumien w polskich zakładach odbywa się w różnorodny sposób. Co producent, to inna technologia. Mimo to wyroby końcowe są często takie same. Różnice pojawiają się wtedy, gdy producent stara się wprowadzić pewne zmiany wyróżniające jego produkty spośród innych. Niezależnie jednak od zastosowanej technologii, w momencie zwiększania wolumenu produkcji podstawowe obrabiarki stolarskie, na których w większości polskich zakładów oparta jest produkcja trumien, stają się niewystarczające. Zwiększona produkcja wymaga także większej wydajności, nie zawsze idącej w parze z jakością. By jednak ją utrzymać, Gorzowska Fabryka Maszyn GOMA Sp. z o. o. proponuje producentom trumien zestaw maszyn znacznie ułatwiających, a przede wszystkim usprawniających ich produkcję.

Pilarka PPL posiada zautomatyzowane sterowanie.

Trumniarskie trio

Zestaw maszyn proponowanych przez firmę GOMA składa się z trzech obrabiarek, a mianowicie dwupiły poprzecznej PPL, uciosarki do boków trumien – ET oraz prasy do trumien PT 2. Dwupiła i uciosarka w produkcji trumien wykorzystywane są do formatyzowania wcześniej poklejonych i odpowiednio przygotowanych formatek na dno, „daszki” i boki trumien. Dwupiła poprzeczna PPL przeznaczona jest do wyrównywania desek, z których powstają spody i „daszki” trumien. Zastosowany w tym modelu system rozjezdny pozwala jednej pile w stosunku do drugiej automatycznie odsuwać się na zadany wymiar, wprowadzony z ekranu dotykowego. Dzięki temu po położeniu elementu na stole i dosunięciu go do trzpieni pozycjonujących następuje uruchomienie operacji cięcia. Przebiega ona automatycznie w kilku etapach, rozpoczynając od dociśnięcia elementu do stołu przez siłowniki pneumatyczne. Następnie uruchamiane są piły, które wysuwają się automatycznie, odpowiednio docinając elementy z dużą dokładnością wprowadzonego wymiaru. Co ważne – operacja ta trwa kilka sekund i można ją wykonać na dwóch lub trzech deskach jednocześnie. Dzięki zastosowanemu programatorowi, który zapamięta do 999 programów, możliwe jest zapisanie już raz ustawionego dla danego modelu trumny wymiaru cięcia i przywołanie go w momencie, gdy dany model będzie ponownie produkowany. Pilarka PPL pozwala więc wycinać wszystkie elementy z tą samą dokładnością. Posiada ona także dwa wysuwane pneumatycznie trzpienie bazujące, dzięki którym elementy mogą być bazowane również na skośnych krawędziach.

Uciosarka do elementów trumien – ET nie tylko docina element pod kątem,
ale i frezuje profil na łącznik.

Tnie i frezuje

Do produkcji boków trumien przeznaczona jest uciosarka – ET. Jest to konstrukcja również w pewnym stopniu zautomatyzowana. Dzięki dwóm przykładnicom- liniałom bazowym możliwe jest ułożenie na stole dwóch elementów i zablokowanie ich na czas obróbki poprzez wciśnięcie przycisku „start”. Następnie automatycznie uruchamiają się agregat piły i dwa agregaty frezarskie. Agregaty uciosarki nie obrabiają jednak elementu do momentu, gdy nie zostanie on zaciśnięty. Po poprawnym unieruchomieniu detali automatycznie rusza posuw. Rozwiązanie to pozwala w jednym przejściu agregatu przeciąć element pod odpowiednim kątem, i to w dwóch płaszczyznach. Na tym jednak nie koniec, gdyż w wąskiej płaszczyźnie w tym samym czasie agregaty frezarskie wykonują także wpust, a ich odpowiednie ułożenie pozwala wyciąć „jaskółczy ogon”. Wszystkie agregaty zastosowane w uciosarce ET posiadają regulację pozwalającą dostosować ich położenie do wykonania cięcia na odpowiedni kąt, jak również profilu połączenia. Polski producent planuje jednak zautomatyzowanie prac swojej uciosarki, dzięki czemu będzie ona, tak jak dwupiła PPL, w pełni automatycznie przestawiać się w celu wykonywania poszczególnych operacji.

Rama prasy PT 2 obracana jest za pomocą motoreduktora.

Taliowana prasa

Wycięte elementy należy w odpowiedni sposób ze sobą poskładać i połączyć. Jednak jest ich kilka i jedna osoba miałaby naprawdę niełatwe zadanie, jeśli chciałaby bez odpowiedniego oprzyrządowania szybko i dokładnie złożyć trumnę. Nie jest to jednak konieczne, gdyż w ofercie firmy GOMA znajduje się również prasa PT 2, która znacznie ułatwia montaż. Dzięki możliwości automatycznego obrotu o 180° wokół podłużnej osi możliwe jest zbijanie i sklejanie wcześniej dociśniętych elementów. Prasa pozwala w szybki sposób ułożyć elementy składowe trumny, a następnie włączając pneumatyczny docisk, docisnąć je do siebie, by w chwilę po obróceniu górnej lub dolnej części trumny wbić od środka odpowiednie łączniki. Dodatkiem do prasy jest automatyczny rozładunek, który znacząco wpływa na poprawienie wydajności montażu.

autor: Ireneusz Maciąg
gazeta przemysłu drzewnego – listopad 2010r.

strzałka do góry