toggle menu
toggle menu

Linie do łączenia drewna wzdłuż

Linia do łączenia w wersji jednoczopiarkowej składa się z dwóch podstawowych składników : Frezarko-Czopiarki na której następuje obróbka czół listew oraz Prasy do Łączenia na Długość gdzie elementy łączone są w listwę o długości do 6.6 mb z możliwością zaprogramowania do ośmiu międzycięć dzielących ją na odcinki o długościach wprowadzanych przez obsługę. Przedstawiona konfiguracja maszyny umożliwia uzyskanie maksymalnej wydajności dochodzącej do 3 880 mb/zmianę. Modułowa budowa linii umożliwia prosty sposób rozbudowy do układu dwuczopiarkowego. Układ sterowania linii zbudowany jest na bazie sterowników mikroprocesorowych, daje możliwość elastycznego dostosowania parametrów pracy do potrzeb użytkownika. Urządzenie umożliwia zarówno obróbkę elementów typu „calzing” jak i po wyposażeniu stolika podawczo – odbiorczego w układ przewracający, elementów do produkcji blatów (łączonych „na kreskę”). Zastosowania Stołu odbiorczego z automatycznym podawaniem listew na przenośnik wprowadzający prasy umożliwia obsługę linii przez jednego, podającego elementy, pracownika. Linia pracuje w cyklu automatycznym z ręcznym podawaniem materiału. Elementy składowe linii mogą być złożone w różnych (uzgadnianych z odbiorcą ) konfiguracjach dostosowując maszynę do warunków lokalowych użytkownika.

OPIS DZIAŁANIA :

Listwy drewniane podawane są przez operatora na wózek frezarko czopiarki. Podanie elementów inicjuje cykl pracy frezarki. Następuje wyrównanie czół pakietu a następnie frezowanie zarysu wczepu. Wózek frezarki ze wstępnie obrobionymi elementami powraca w położenie startowe i wycofuje pakiet na obrotowy stół podawczy gdzie następuje obrót pakietu. Pakiet zostaje ponownie podany do frezarko-czopiarki w której obrabiana jest druga strona pakietu. Elementy podawane z czopiarki poprzez transporter łańcuchowy, wprowadzane są do zespołu wstępnego czopowania, gdzie za pomocą kompletu wałów i dociskacza dokonuje się wstępny zacisk złącza klinowego krawędziaków przed wprowadzeniem do prasy. Wstępnie zaczopowane krawędziaki, kierowane są na stół prasy, gdzie po uzyskaniu wymaganej długości, następuje ich obcięcie. Następnie przy pomocy listwy spychającej i listwy dociskowej przemieszczane są w obszar łoża dociskowego, gdzie następuje proces prasowania. Sklejona i sprasowana gotowa listwa spychana jest na stół odbiorczy prasy. Po przemieszczeniu krawędziaków w obszar łoża dociskowego, równolegle z opisanymi wyżej czynnościami, odbywa się proces podawania elementów na stół prasy. Utrzymuje to ciągłą pracę prasy, a tym samym pozwala na zwiększenie wydajności klejenia.

Wykorzystanie zalet drewna i eliminacja większości jego wad skłania do stosowania w wyrobach drewna klejonego. Obok znanego od dawna sklejania listew w płyty znaczenia nabiera łączenie elementów wzdłuż oraz na grubość, z wielu warstw. Te technologie opanowała firma GOMA.

Dziś dysponujemy dostępem do dwóch rodzin maszyn: low cost; i przemysłowymi.

Te pierwsze mają uproszczone sterowanie, a czynności transportowe przejmuje częściowo człowiek. Jednak pod naciskiem rynku są doskonalone i zbliżają się parametrami do grupy zaawansowanych, np. czopiarka do pakietów o szerokości roboczej 500 mm wykonuje podskok stołem, transportuje materiał na taśmie wbudowanej w stół, porządkuje go wibratorem, nakłada klej itd. Podobnie ręcznie ładowane prasy (pneumatyczne albo hydrauliczne) okazują się dość wydajne, a to dzięki nałożeniu kleju już w procesie czopowania 0.5cm.

Klasa przemysłowa charakteryzuje się wysokim stopniem automatyzacji, ma silne napędy i rozwinięte urządzenia manipulacyjne. Przeznaczona dla zaawansowanych producentów półwyrobów klejonych lub wytwórców kompletnej stolarki budowlanej. Oferujemy poprzeczną piłę do wycinania wad, linie do łączenia na mikrowczepy, prasy do klejenia na grubość. Efektywne przygotowanie np. lamel przed łączeniem polega na zaznaczeniu kredą miejsc cięcia, resztę czynności samoczynnie wykonuje piła. Elektromechaniczny napęd ruchu tnącego pozwala płynnie regulować jego prędkość w zależności od oporów cięcia. Zestawy do łączenia desek wzdłuż bazują na czopiarce FC-10KZ6 i prasie FC-10MZ6. W zależności od wymaganej wydajności w linii mamy jedną lub dwie czopiarki i odpowiednie urządzenia transportowo-manipulacyjne oraz prasę.

Odpowiednio do warunków lokalnych klienta można kompletować układy ładowane (czopiarki) i rozładowywane (prasy) na prawą lub lewą stronę głównej osi linii. Pozwala to dogodnie umieścić maszynę w ograniczonej przestrzeni. W razie potrzeby linia otrzymuje dodatkowe pulpity i wbudowany system autodiagnostyki. Miarą elastycznego podejścia do potrzeb klienta jest wdrożenie obróbki listew o przekroju 12×40 mm łączonych, czy też skrępowanie wyraźnie spaczonej deski iglastej o przekroju 160×19 mm łączonej. Ciekawostką jest wykonywanie męskiego i żeńskiego zafrezowania na jednej czopiarce, której stół wykonuje podskok o 40 mm z użyciem piętrowego narzędzia. Z kolei największy obrabiany na ostro materiał ma wysokość 200 mm. Na życzenie długość robocza prasy często przekracza 6-metrowy standard. Dobrze prowadzona maszyna ma wydajność zbliżoną do dobrych, zachodnio-europejskich konkurentów.

Do klejenia na grubość oferujemy prasy hydrauliczne. Obok ustrojów zbudowanych z segmentów blaszanych łączonych rurami można zamówić również korpusy monolityczne z profili zamkniętych o szerokości półki 200 mm. Obie konstrukcje charakteryzują się stabilnością i siłą; dodatkowo korpus monolityczny tworzy nieruchomą, idealnie płaską powierzchnię bazową niezbędną do sklejania grubych płyt poddawanych następnie szlifowaniu. Obie konstrukcje charakteryzują się stabilnością i siłą; dodatkowo korpus monolityczny tworzy nieruchomą, idealnie płaską powierzchnię bazową niezbędną do sklejania grubych płyt poddawanych następnie szlifowaniu. Obok okien JV-68 można obrabiać szerokie profile skandynawskie.

strzałka do góry