toggle menu
toggle menu

Dnia 25 maja 2018 roku wchodzi w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (2016 / 78) z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1. W związku z tym faktem przekazujemy Państwu informację związaną z przetwarzaniem danych osobowych przez firmę GOMA.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma GOMA Sp. z o.o. ul. Mosiężna 8, 66-400 Gorzów Wlkp. NIP: 599-316-69-02, KRS 0000480888.

Kontakt z naszą firmą w celu otrzymania informacji dotyczących ochrony danych osobowych możliwy jest telefonicznie pod numerem +48 95 7224844 lub mailowo na adres goma@goma.pl.

Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, niezbędnej do wykonania umowy, a także wymogiem ustawowym na mocy przepisów podatkowych np. dane niezbędne do wystawienia faktury. Firma GOMA będzie przetwarzać Państwa dane przez okres trwania umowy, oraz po jej zakończeniu przez 5 lat o ile nie powstanie konieczność ich dłuższego przetwarzania w związku z innymi zdarzeniami lub obowiązującymi przepisami. Do Państwa danych dostęp mogą mieć podmioty działające na nasze zlecenie np. firmy kurierskie, transportowe, biura księgowe.

Pliki cookies lokalnie zapisywane za pośrednictwem przeglądarki internetowej na Państwa komputerach służa identyfikacji przeglądarki internetowej oraz statystyką odwiedzin strony internetowej firmy GOMA.

W każdej chwili mają Państwo możliwość sprawdzenia, modyfikacji wszystkich zgormadzonych danych. Przysługuje Państwu również prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych wystarczy skontaktować sie telefonicznie lub mailowo pod adresem goma@goma.pl.

strzałka do góry