toggle menu
toggle menu

Wiertarka WZ do zawiasów puszkowych

Wiertarka WZ służy do wiercenia otworów pod zawiasy puszkowe w płytach pod kołki łączące.

UWAGA!!!
Zakup narzędzi leży po stronie kupującego.

strzałka do góry