toggle menu
toggle menu

Prasa do trumien PT-2

Dane techniczne

Prasa przeznaczona jest do montażu pół skrzyń trumiennych których poszczególne elementy można spajać  za pomocą łączników takich jak zszywki, łączniki z tworzywa sztucznego lub naturalnego(kształt typu HOFFMAN) i płytek metalowych.

Prasa składa się z korpusu wykonanego z profili stalowych zamkniętych oraz ramy obrotowej. Obrót ramy realizowany jest za pomocą silnika elektrycznego. Na ramie zamontowane są w narożnikach nastawne zestawy siłowników wykonujących zacisk naroży pół skrzyń trumiennych.

UWAGA!!!
Zakup narzędzi leży po stronie kupującego.

strzałka do góry