toggle menu
toggle menu

Piła PPL (Nowość)

Dwupiła poprzeczna przeznaczona jest do obróbki drewna. Służy do docinania symetrycznego płyt wiek i den trumien.

Charakterystyka:
– Zwarta budowa dwupiły oraz zastosowanie automatycznego sterowania pozwala uzyskać dużą wydajność, dokładność i powtarzalność obróbki przy zachowaniu wysokiego komfortu pracy,
– poprzeczne ustawienie piły – numeryczne,
– kątowe ustawienie liniału – numeryczne,
– znaczniki laserowe,

Po ustawieniu na panelu operatorskim parametrów obróbki (długość, szerokość, itp.) następuje najazd ruchomego stołu na zadaną długość, ustawienie baz. W stole ruchomym umieszczona jest fotokomórka która po zasłonięciu przez obrabiany element uruchamia wysunięcie baz po krótkim opóźnieniu czasowym. Dzięki wskaźnikom laserowym operator może skontrolować linię cięcia, a następnie wprowadzić korektę parametrów lub przyciskiem na froncie korpusu uruchamia siłowniki dociskowe blokujące element. Na pulpicie sterującym znajduje się zielony przycisk uruchamiający rozruch silników napędowych pił. Po podświetleniu tego przycisku jednoczesne naciśnięcie przycisków START CYKLU rozpoczyna procedurę obróbki. Następuje przejazd pił, powrót do pozycji początkowej, zwolnienie docisku elementu i schowanie przednich baz. Tarcze pił nadal obracają się i czekają na bazowanie następnego detalu. Po zaznaczeniu na pulpicie sterującym okna koniec, piły wykonają cykl cięcia i przyjmą ze był to ostatni i tym samym nastąpi ich zatrzymanie.

UWAGA!!!
Zakup narzędzi leży po stronie kupującego.

strzałka do góry